Çakralar Ne İşe Yarar?

Çakralar saat yönünde şiddetli dönüşlere sahip olan enerji merkezleridir. Bunların görevi, enerjiyi dışarıdan alarak insanın enerji sistemine sevk etmektir. İnsan omurgasında, çakralardan sevk edilen enerjiyi organizmaya dağıtan bir enerji hattı (kanalı) bulunur. Dönüştürülen veya organizmada artık ihtiyaç duyulmayan enerjiler, çakralar üzerinden tekrar dışarıya verilirler. Bu dönüştürme süreci yaşamın temelidir ve her insanda mevcuttur.

Taç Çakra: Başın üst kısmıdır. Saf bilinç,  bilincin sakin ve açık oluşudur. İç salgı bezi Epifiz (bütün vücudu konrol eder, Melatonin salgılar)

Alın Çakrası: Alnın üzerindedir. Sezgisel zihin, ruhsal uyanış merkezi, iç farkındalığa yönelme, sezgi ve iç görünün gelişmesi. İç salgı bezi Hipofiz (Orkestra şefi gibi diğer bezlerin çalışmasını kontrol eder, temel bezde denir)

Boğaz Çakrası: Yeri Boğaz. Dış dünyayla iletişim, kendini ifade etme, fiziksel alemden ruhsal aleme geçiş, duyguların düşüncelerin korkusuzca ifade edilmesi, tüm kişiliğimizle kendimizi ifade. İç salgı bezi tiroid bezi(iskeletin ve iç organların gelişmesinde önemli, yiyeceğin enerjiye dönüşüm hızını düzenler, kandaki ve hücrelerdeki kalsiyum dengesini kontrol eder)

Kalp Çakrası: Göğüslerin ortası. Sevgi, şefkat, merhamet, doğal samimiyet, güven verme, sefkat ve yardım isteği duyma, insanları ve kendini sevme. İç salgı bezi Timus bezi (büyümeyi düzenler, lenf sistemini kontrol eder, bağışıklık sistemini güçlendirir)

Kök Çakra: Kuyruk sokumunda bulunur ve kırmızı renktedir. Dünya'dan bedenimize enerjinin girdiği kapıdır. Dolayısıyla bizi dünyaya bağlar ve maddi alemle ilişkimizi belirler. Omuriliğin alt ucunda yer alan bu çakra, çakra sisteminin temelini oluşturur. Dengeli çalışması, bedensel sağiık, güvenlik duygusu ve yaşama sevinci olarak tezahür eder.

Sakral Çakra: Cinsel Çakra da denilir. Turuncu renktedir. Karın bölgesinin alt kısmında yer alır. Cinsellikle ilgilidir. Dengeli çalışması, duyumsal yoğunluk, cinsel doyum ve değişimi kabul etme becerisi olarak tezahür eder.

Güneş Sinirağı Çakrası: Güç Çakrası olarak da bilinen üçüncü çakra, ‘solar plexus’ denen bölgede yer alır. Kişisel güç, irade ve otonomi prensiplerinin merkezidir. Dengeli çalışması, enerji, verimlilik, çabuk karar verebilme ve güç faktörünü baskıcı olmadan kullanabilme yetisi olarak tezahür eder.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :çakra temizliği nasıl yapılır - çakra temizliği yapıyoruz - çakra çakralar - çakra nedir - çakra temizleme - çakra temizlenmesi -

Yorumlar