Ankara Reiki Eğitimi

Reiki, şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir. Kaynağı Tibet olduğu sanılan bir uygulamadır. Oldukça kolay, herkes tarafından öğrenilebilen bir tekniktir.

Kanji Japonca’sı olan iki kelimeden oluşur. Rei: her yerde var olan – Ki: ruhsal yaşam enerjisi demektir. Tam sözlük anlamı olarak çevirdiğimizde “her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” demektir.   

Reiki üstatlarından bayan Takata “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme etmiştir. Çoğunluğun kabul ettiği tanım budur.                                  

Reiki, doğası gereği ruhsal bir çalışma olmasına rağmen, hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması çok güçlü olan ruhsal bir deneyimdir. Aynı zamanda, uygulayıcılarda psişik duyuları güçlendirir, ruhsal farkındalığın artmasını sağlar.      

Reiki’yi öğrenmek kişinin entelektüel kapasitesine bağlı değildir. Öğretmenden öğrenciye inisiyasyon denilen bir yöntemle kolaylıkla aktarılır. Uzun süren uygulamalar ya da değişik ruh halleri gerektirmez. Reiki, kişinin yeteneklerine dayanmayan, şifanın saf halidir. Bu nedenle herkes kolaylıkla öğrenebilir. Uygulama bir kere öğrenildikten sonra ömür boyu kullanılabilir. Hem kendinize hem başkalarına kullanılabilir olması avantajlarından biridir.

Alternatif Tıp bilgileri içinde anılmasına rağmen alternatif bir tıp yöntemi değildir. Tıbbi müdahalelerin yerine geçmez. Yardımcı bir yöntemdir. Tedavilerdeki yan tesirleri azaltarak sonuçların olumlu gelişmesine katkıda bulunur. Ağrı ve stresi azaltarak pozitif bir forma girmenizi sağlar. Hiçbir zaman zarar vermez. Uygulanan insanın ihtiyaçlarına göre yarar sağlar.

REIKI NE DEĞİLDİR ?


Reiki ne değildir ?

Reiki

-Din,tarikat yada herhangi bir grup örgüt değildir.

-Bir inanç sistemi değildir.

-İnançla şifa yöntemi değildir.

-Bir zihin kontrolü ya da hipnoz, alternatif tıp değildir.

-Masaj tekniği değildir.

-REİKİ inanç sahibi olunsun ya da olunmasın, etkilidir.

-Evrene aittir, bir kısım insanın tekelinde değildir.

Etkisi sadece hastalıklarla sınırlandırılamaz

Reiki  İnisiyesi(uyumlaması) Nedir ?


Şifa enerjisine herhangi bir kişi tarafından kanallık edilebilir. Bu yetenek bir kişiden diğerine enerjisel aktarım vasıtası ile geçirilir. Bu aktarım uyumlama, güçlendirme veya bazen inisiyasyon olarak adlandırılır.Uyumlamalar üstat tarafından yapılması gerekir.Her seviyenin uyumlması farlıdır ve enerji seviyeleri farklıdır.Uyumlama yapılmadan reiki öğrenilemez ve reiki öğrencisi olunamaz.

Uyumlamalar enerji bedenimizdeki blokları giderir, avuçlardaki çakraları ve enerji kanallarını açar, bizi çevreleyen şifa enerjilerinin taç çakradan girmesine ve gerek bedenimizden, gerek ellerimizden ihtiyaç duyan kişiye/ yere akmasını sağlar, kısacası enerji bedenimize doğrudan bir aktarım vasıtası ile bizi Reiki enerjisini kullanma yeteneğine bağlar.

Uyumlamalar bize şifa verme yetisi kazandırmanın yanında evrensel enerjileri özel amaçlar için yönlendirmemize de izin verir: belirli bir zamana, mekana veya insana olumlu enerji yönlendirmek yetimizin kapsamında olur.

Herkes bu uyumlamaları alabilir ve Reiki'ye kanal olabilir; bu kişinin kendine ve başkalarına şifa vermesinin özel yetenekler gerektirmeyen, güvenli bir yoludur. Reiki fiziksel sorunların tedavisi için ve allopatik sağlık tedavilerini ve uygulamalarını bütünlemek için geleneksel olarak kullanılır, tıbbi tedavinin alternatifi değildir veya bir teşhis sistemi değildir. Reiki sevginin ve bütünlüğün zeki ve güçlü bir enerjisidir.

Bazı kişiler uyumlama yapılırken, bedene enerji akışını sıcaklık veya dalgalar olarak hissedebilir, ışık ya da imgeler görebilirler veya müzik işitebilirler. Bazıları hiçbir şey hissetmez ve deneyimlemez, bazıları ise kendilerini daha gevşemiş ve enerji dolmuş hissederler. Uyumlamalar ve tedaviler alıcının kişisel iyileşmesini hemen başlatır: detoksifikasyon denen fiziksel ve ruhsal temizlik süreci çalışmaya başlar. Çoğu insan görünür etkilere maruz kalmasa da Reiki tedavisi veya uyumlaması alan istisnasız herkes bol bol su içmeye teşvik edilir. Bu çoğu zaman detoksifikasyon belirtilerini azaltır veya elimine eder.

Reiki'nin Faydaları Nelerdir ?
 
Reiki, bedende meydana gelen enerji dengesizliklerini ve negatif enerji blokajlarını çözer, enerji bedenini dengeler. En önemlisi bilinç değişikliği gerçekleştirerek ruhsal, dolayısıyla da fiziksel iyileşme sürecini başlatmamızın yolunu açar. Enerjinin dengelenmesiyle fiziksel iyileşmeyle birlikte duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak iyileşme meydana gelir.
Reiki enerjisi sevgi dolu, yumuşak, güvenilir ve tamamen tehlikesizdir. Vücuttaki enerji akışını düzenlemek ve böylece bedenin kendisine şifa vermesini sağlamak Reiki?nin ana işlevidir. Reiki, bağışıklık sistemini güçlendirir, organların ve iç salgı bezlerinin düzenli çalışmasına destek olur, vücuttaki toksik maddelerin atılmasını hızlandırır. Kişideki stres ve gerginliği, korku, endişe, öfke gibi enerjimizi düşüren ve blokajlar yaratan benzeri duyguları, enerji kanallarındaki tıkanıklıkları gidererek ortadan kaldırır.

Reiki uygulanan kişilerde öncelikle rahatlama, gevşeme meydana gelir, enerji blokajları çözülür. Şifalanma süreci hızlanmaya başlar. Reikinin tüm bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal rahatsızlıklarda olumlu etkisi vardır. Kemik kırıklarından soğuk algınlığına, yüksek tansiyondan, kansere kadar pek çok rahatsızlıkta güvenle kullanılabilir.

Reiki uygulamak ya da uygulatmak için ille de hasta olunması gerekmez. Reiki evrensel enerjinin bedenimize akışını kolaylaştıracak enerji dengelemesi sağladığı için, sağlığın korunmasına, bağışıklık sisteminin güçlü kılınmasına, zihinsel ve ruhsal dinginliğe ve zindeliğe her zaman katkıda bulunacaktır. Reiki bugün bütün dünyada milyonlarca kişi tarafından uygulanmaktadır. ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde hastanelerde tıbbi tedavilerinin yanı sıra tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar kapsamında hastalara Reiki de verilmektedir. Reiki özellikle kanser tedavilerinin yapıldığı hastane ve kliniklerde yaygın olarak uygulanmaktadır.

Reiki kesinlikle alternatif tıp ya da alternatif tedavi yöntemi, uygulaması değildir. Tıbbi tedaviyi destekleyen, tamamlayıcı bir yöntemdir. Bu teknik son derece etkin ve uygulanması kolaydır. Herkes tarafından rahatlıkla öğrenilebilir ve uygulanabilir. Reiki bir din ya da inanç sistemi, masaj tekniği ya da hipnoz değildir. Evrensel bir uygulamadır.


Reiki Eğitimi 3 aşamadan oluşur.

1.Aşama reiki eğitimi


Eğitim reiki enerjisine açılma ve teorik eğitim olarak iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci aşamada kişi Reiki Master’dan (reiki öğretmeni) inisiyasyon alır. Bu Anadolu’da el verme dediğimiz olay gibidir. İnisiye olan kişi artık Reiki enerjisine kanal olmuştur yani hem kendisine hem de başkalarına reiki verebilecek durumdadır. Reikinin 1.derece eğitimini almış bir kişi artık fiziksel düzeyde şifa verebilir. Bunun için ellerini eğitimde öğretilen bölgelere koyması ve reiki enerjisine bağlandığını düşünmesi yeterlidir. Herhangi bir şey düşünmesine yada konsantre olmasına gerek yoktur. Artık reiki onun ellerinden akmaya başlamıştır. Eğitim alan kişi reiki kanalı olmuştur ve bunu ölene kadar kaybetmez. Reiki 1 eğitimi bir yada 2 günde verilebilir.

2.Aşama reiki eğitimi

İkinci aşama eğitimde kişi sadece dokunarak değil aynı zamanda uzaktan şifa gönderme yöntemlerini öğrenir. Bunun için özel bazı semboller kullanılmaktadır ve bu sembolleri gizli tutmak reikiye duyulan saygının bir ifadesi olarak yorumlanır. Gereken sembolleri ve metotları öğrenen kişinin enerji seviyesi artar ve artık uzaktaki kişilere de şifa gönderebilecek duruma gelir.

Reiki sembolleri üç tanedir , güç sembolü,mental sembolü ve uzaklık sembolü. Reiki 2 eğitiminden geçmiş bir insan dokunmadan ve çok daha güçlü olarak bu sembolleri kullanarak uzak mesafelere şifa gönderebilir. Reikinin en büyüleyici yanlarından biri de artık sadece insanlara değil, geçmiş yada gelecektedeki olaylara da bu sembolleri kullanarak şifa gönderilebilecek olmasıdır. Enerji gönderimi bencilce amaçlar için kullanılamaz,ancak herkesin iyiliği için istenen olaylara şifa enerjisi gönderilebilir. Reiki 2 eğitimi 1 yada 2 günde verilebilir.

Öğretmenlik (Reiki Master):

Reiki sistemini öğretebilmek için alınan eğitimdir. Bu seviyede kişi önceki tüm seviyelerde deneyim sahibi olmalı ve reikiyi yaşam biçimi haline dönüştürmüş olmalıdır.Son derece sorumluluk isteyen reiki masterlık derecesi aynı zamanda reiki uygulayıcılarına reikiye olan sorumluluğu da doğru anlatmayı beraberinde getirir. Reiki Master olmak isteyen kişinin buna hazır olup olmadığına karar veren genelde Masterıdır.

Reiki eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir reiki eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Reiki Eğitimi tıklayabilirsiniz.

İzmir karşıyaka reiki eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Reiki Eğitimi tıklayabilirsiniz.

Denizli reiki eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Reiki eğitimi tıklayabilirsiniz.

Muğla reiki eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Reiki eğitimi tıklayabilirsiniz.

Antalya reiki eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Reiki eğitimi tıklayabilirsiniz.

 Ankara reiki eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Ankara Reiki eğitimi tıklayabilirsiniz.


 slideshow1


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :reiki sembolleri - reiki nedir - reiki eğitimi nedir - reiki eğitimi almak istiyorum - reiki eğitimleri -

Yorumlar