Antalya Reiki Eğitimi

Genel olarak , Çin “Qigong”un Dünya çapında yaygın 5 farklı akımı vardır. Hepsi ya Taoizm,Budizm ya da Konfüçyunizm kökenlidir ve aktif , aktif/pasif , pasif olarak sınıflara ayrılırlar.Çin terminolojisinde bunlar “ Yin” “Yin/Yang”, “Yang” şeklinde yer alır. “Yin” pasif olan çevremizdekilerin ve kendimizin dişi özelliklerini (ay gibi) temsil eder. “Yin” için olan Çin karakteri gölge tarafını temsil ederken , “Yang” için olan ışık tarafını temsil eder. Yang aktif olan , çevremizdekilerin ve kendimizin erkil özelliklerini (güneş gibi ) temsil eder.

Batıda ve Doğuda en yaygın Qigong akımı , çeşitli savaşçılık sanatlarını bünyesinde barındırır. Bu sanatlar vücudu ve zihni fiziksel ve manevi saldırılara karşı dirençli hale getirmek , güçlendirmek amacıyla kullanılan fiziksel egzersizler içerir.Bu egzersizler , ayrıca, hayatlarının en iyi zamanlarını meditasyona harcayan ve vücutlarına yeterli ilgiyi göstermeyen keşişlere de hizmet eder.

İkinci kategoriyi , sıkı tıbbi Qigong egzersizleri oluşturur.Bunlar Çin’de çok yaygındır ve son zamanlarda Japonya’da da popüler olmaya başlamıştır.Bu egzersizler hastalıkla savaşmayı, pratisyeni karınaltı bölgesinde hayat enerjisi depolayarak fazlasıyla sağlıklı yapmayı amaçlar. Tıpkı savaşçılık sanatlarında olduğu gibi, tıbbi Qigong egzersizleri de“Yang” akımlarına aittir.

Konfüçyunizm Kökenli Qigong “Yin” akımına aittir ve asıl olarak zihni ferahlatmayı onu manevi bilgelik için kabul edilebilir hale getirmeyi amaçlar.

Taoist Qigong egzersizleri hem aktif hem de pasiftir. Bir dizi nefes alıp verme egzersizleri , içsel mesajları , imajine ve fiziksel egzersizleri içerir ve bunlarla pratisyene vücut , zihin ve ruhun mükemmel dengesinin tekrar sağlanmasında yardım etmeyi amaçlar.

Budist Qigong egzersizleri “Yin” akımına aittir.Çünkü asıl odak noktası içsel uyanışın açılışıdır. Fiziksel dengeleme hoş bir yan üründür ancak asıl amaç değildir.Bazı Tibet Budist Qigong teknikleri pratisyenlere yalnız imajinasyonla egzersiz yapmada yardım eder. Hareket etmelerine bile gerek yoktur.

Taoist ve Budist Qigong egzersizlerinin her ikisi de vücudu güçlendirmeyi amaçlar. Bu şekilde pratisyene, ruhsal aydınlanmasının devamlılığında fiziksel olarak yardım eder. Bu da çok güçlü bir deneyim olabilir. Hint azizi Ramana Maharshi bu aydınlanmayı bir filin küçük bir bambu kulübeye girmeye çalışmasıyla karşılaştırmıştır.

Reiki , Qigong’un Budist ürünlerinden biridir ve biraz da Şintoist etki altında kalmıştır.

19    yy.’ın sonlarına doğru Kyoto’lu Mikaomi Usui tarafından yeniden keşfedilmiştir.”Reiki” ye bu Japonca ismi veren de odur. Japoncada “kutsal , ruh, gizem , armağan , doğa ruhu , görünmeyen ruh” anlamına gelir. Genellikle Reiki “ evrensel yaşam enerjisi” olarak çevrilir.

Bay Usui kelimenin geleneksel anlamıyla bir doktor olmasa da , ben ona doktor diyeceğim; çünkü o kendi hayatını insanların zihnini ve vücudunu iyileştirmeye adadı. Eskiden Japonya’da öğrencileri onu “ Usui -sensei ” diye çağırırlardı. Yani öğretmen olarak...

Dr. Usui’nin biyografisi şüpheli ve sırlarla dolu.Eldeki bilgilerin çoğu Japonya ve Usui’nin Japonya’dan çıkışıyla ilgili, ancak bunlar da belli bir oranda unutulmuş ve uygun şekilde araştırılmamış.Gerçek ilk ismi bile biz onu gerçekten öğrenene dek bilinmiyordu ve Reiki de genellikle yanlış okunuyordu. Hemen hemen bütün Alman ve İngiliz Reiki kitapları, örneğin onun Kyoto’daki Doshisha Üniversitesinde müdürlük yaptığını ve daha sonra Chicago Üniversitesinde okuduğunu iddia eder.Oysa her iki enstitünün de arşivcileri telefonda bize Mikaomi Usui’nin sınıflarının hiçbirinde kayıtlı olmadığını ve sınıflarının hiçbirinde de ders anlatmadığını söyledi.Pekçok kitapta gerçek “Usui Hareketi” -ki “Usui Shiki Ryoho” olarak adlandırılır-“Usui Shiko Ryoho “ yazılmıştı . “Shiki” kelimesi sistem , form ,stil gibi anlamlar taşırken , “shiko” kelimesi idrar anlamına gelir!
Gerçek şudur ki ,Usui-San yaptığı iyi çalışmalardan dolayı Meiji İmparatoru tarafından onurlandırılmıştır, fakat her yıl ödüllendirilen binlercesi var.

Pekçok kaynak Dr.Usui’nin Hristiyan olduğunu iddia eder. Öğretilerinde buna kanıt olabilecek hiçbir şey bulamadım. Benim teorim, Reiki’nin Hristiyan görünüşünün, konularının Amerika’da ve diğer Hristiyan ülkelerde daha kolay kabul görebilmesi için eklenmiş olduğudur.Bununla beraber , arkadaşım,çevirmen Lynn Wakiseka- Evans’a göre , Dr. Usui’nin hayatının kısa bir döneminde, içsel araştırması sırasında Hristiyanlığı kucaklamış olması da mümkündür. Dr.Usui’nin kenar mahallelerde şifacı dilencilerden biri olarak dolaştığı zannediliyor ki bu da oldukça “Hristiyan bir zan”dır.

Ben onun , Tokyo’yu 1923’te harap eden büyük Kanto depreminin kurbanlarını iyileştirmeye gittiğine inanıyorum. Hristiyan yanlısı olsa bile , bu onun klasik anlamda bir Hristiyan olduğu anlamına gelmez.

Meizi dönemine kadar , Japonya kasten kendini dünyanın geri kalanından izole etmişti. Daha sonra çok ani olarak , ufuklarını Batı düşüncelerine açtı. Progresif entellektüeller yabancı şeylerle uğraşmanın çok çekici olduğunu farkettiler.

Japonya’da Batı kültürüne açlık henüz bastırılamadı.Antik Şinto kabirlerinin ve kimono dükkanlarının hemen yanına fast-foodlar ve oyun merkezleri yapıldı. Yüzeysel olarak bakıldığında doğu ve batı sonunda birleşmiş gibi görünüyor , ama yakından incelendiğinde bunların yalnızca “birarada” olduklarını anlıyoruz. Batılılar Japonya’yı çoğunlukla Za Zen’in kiraz çiçeklerinin ve temizliğin ülkesi sanırlar. Ama Japonya’ya giren yabancılar ilk defasında bir kültür şoku yaşarlar. Gerçek şudur ki, ortaklık toplumu, din ve bir derecede ailenin yerini almıştır . Dindarlık adet yerini bulsun diye olan bir durum haline gelmiştir.
Japonya’da dinle ilgili törenlerde doğu ve batının nasıl karıştığıyla ilgili en komik ve garip anekdot son zamanlarda bana arkadaşım Bayan N. tarafından anlatıldı.

Budist keşişi olmaya hazırlanan bir arkadaşı Bayan N.’yi düğününe çağırmıştı . Bayan N. törene vardığında rahibi kafası tıraş edilmiş ve beyaz bir tuxedo giymiş bir şekilde bir Hıristiyan evlilik töreninin ortasında bulmuştu . Bir başka örnek: son günlerde hemen yanı başımıza sadece nikah kıyma amaçlı büyük bir kilise yapıldı . Ama ne bir dinsel örgüt, ne de bir papazı var.

Japon dinleri de benzer şekilde davranıyor . Pek çok çağdaş Japon ailesi iki ana dini de , Budizm’i ve Şintoizmi , takip ediyor ; Japon Budizm’i pek çok geleneksel Budist ülke tarafından gerçekten Budist olarak görülmüyor.

Genellikle bütün Japonlar bir Şinto doğum törenini , bir Şinto / Hıristiyan evliliği ve bir Budist cenazesini kutlarlar . Bu şekilde bütün Tanrılar memnun edilir .


Antalya Reiki Aşamaları

REİKİ 1. DERECE: UYUMLAMA (inisiyasyon)

Birinci derece uyumlaması, kişinin Reiki enerjisiyle donanmasıdır. Bu sonsuza dek sürecek bir donanımdır. Bu aşamada kişi enerjinin akışını hissedecek, enerjiyi kendine ve başkalarına aktarmayı öğrenecektir. Birinci derece Reiki'nin ilk basamağı ve temelidir. Uyumlamayı alan kişi bir Reiki uygulayıcısıdır. Daha önce hiç farkında bile olmadığı yetenekleri açığa çıkmıştır. Halk arasında ''el verme'' olarak bilinen uyumlama, bir üstadın enerjiyi öğrenciye aktararak, enerji kanallarının açılmasına yardımcı olmaktır.

REİKİ 2. DERECE

Fiziksel ve ruhsal sağlığımız doğrudan ve devamlı olarak enerji bedenlerimizin durumuna bağlıdır. Bu bağlamda, eterik beden ile çakraların önemi büyüktür. Dolayısıyla, enerji bedenlerimizde meydana gelen etkileşimlere ilişkin mutlaka sağlıklı bilgi edinmek ve bunu yararlı yöntemlerle uygulamak gerekir.

Bu aşamada, ilintileri içeren bir spiritüel dünya görüşünün ana hatları verilmektedir. Aura, çakralar ve endokrin bezleri sistemi arasındaki ilintiler temelinde bu dünya görüşünü algılar, anlamını kavrar ve şifa amacıyla kullanırız. Bunun için özel olarak geliştirilmiş bir dizi yöntem öğretilir.

Güç sembolü ( CHo-Ku-Rei)

Enerjinin kontak anahtarıdır, açtığınızda evrende var olan enerji güçlerini harekete geçirip o noktaya koyar. Kendinizi, sevdiklerinizi, arabanızı, hayvanlarınızı yada değerli eşyalarınızı koruma amacıylada kullanabilirsiniz. Evinizde yada odanızda negatif enerjileri temizlemek için kutsama yapabilirsinizde. Kısacası aklınıza gelecek her şey için her yer için kullanabilirsiniz.

Duygusal şifa sembolü ( Sei-He-Ki)

Tanrı ile birleşmek anlamındaki bu sembol, zihinsel ve duygusal şifa için kullanılır. Öfke, korku, depresyon, halsizlik, bağımlılıklardan kurtulmak için kullanılırsa olumlu sonuçlar verir.

Uzağa şifa sembolü ( Hon-Sha-Ze-Sho-Nen)

Yüksek benliklerimiz birlikte anlamına gelen bu sembolle uzaktaki kişilere  gönderebiliriz. Mesafeleri aşma sembolüde diyebiliriz bu sembol için. Uzağa şifa sembolü kullanarak geçmişe veya geleceğede Reiki gönderebiliriz. Uzağa Reiki göndermek için, kişinin resmini, yada ismini bir kağıda yazıp ellerimiz arasına alarak Reiki verebiliriz. Veya oyuncak bebek kullanabiliriz.

Bu seviyede kişiyi bir sükûnet ve huzur kaplar. Kendini dengeli bir enerji seviyesinde hisseder. Gerçekten de kişinin enerjisel olarak daha dingin ve dengeli olduğu bir seviyedir. Ayrıca bu seviyede kişiye yeni bir sembol daha öğretilir. Bu da diğerleri kadar güçlü ve etkili kutsal bir semboldür.

Artık kişi, şifa gücünü ve Reiki’nin enerjisini 4 boyuta çıkarmıştır. Fiziksel, zihinsel ve duygusal/mental şifaya ek olarak ruhsal şifa da eklenmiştir. Kişi, ışığı keşfetmenin, etrafı ve insanları aydınlatıp, arındırmanın anlamını öğrenecektir. 3a sembolü ile kişi artık başka ortamları, nesneleri veya kişileri arındırmayı öğrenir.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Reiki Eğitimi ilgili detaylı bilgi için :

Antalya Reiki Eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :antalya reiki - reiki kursu antalya - antalya reiki kursu -

Yorumlar