İzmir Bornova Reiki

Reiki  sistemi  ,  Dr  Usui’nin  vasiyetine  göre,  okula  dayanan  üç ya da dört  derece içerir. Fark  sadece  derecelerin  nasıl  bölündüğündedir.ikinci  ve  Üçüncü  Derece  sembolleri hemen hemen  aynıdır. Sembollerdeki ufak farklılıklar , onların öğrencilere bu yolun değişik derecelerinde   verilmiş   olmalarından   kaynaklanır.Bazı   Reiki   okulları   “orjinal   öğretiyi” öğrettiklerini iddia ederler ve diğerlerini  kabul etmezler.Gerçek şudur ki orijinal bir öğreti yok. Reiki canlıdır ve bu yüzden her zaman değişir , her zaman akılcıdır ve genişler . Reiki ve dogmatizm karıştırılamaz.
 
Reiki 1. Derece Eğitimi

Reiki 1. Derece Eğitimi; bize çok yakın ve çok uzak olan şeye , kendi fiziksel biçimimize tekrar bağlanma   anlamındadır.Normal  olarak  vücudunuzu  sadece  acı  veya  rahatsızlık  içinde olduğumuz zaman hissederiz.

Fiziksel vücut ruhumuzun uzantısının en ham şeklidir, hareket etmemizi , hissetmemizi ve günlük hayattaki durumları anlamamızı sağlayan harikulade bir araçtır. O acıyı ve zevki , mutluluğu  ve  ıstırabı   deneyimlememize  hatta  anlamamıza  yardım  eder.  Bizim  kendi vücutlarımızla tekrar temasa geçmemiz ayrıca bize başkalarının vücutlarını , geniş anlamıyla varlıklarını düzenlemizde yardımcı olur.

Genellikle Reiki 1. Derece Eğitimi, dört inisiyasyon ve çalışmaları içerir;  bunlar okuluna ve  grubun  büyüklüğüne  göre  bir  iki  günde  aktarılabilir.  Bazı  okullar  ,  özellikle  Reiki öğretmenlerinin bir seferde geniş grupları inisiye ettiği okullarda ,Reiki 1. Derece Eğitimi, sadece bir veya iki kez inisiye ederler. İnisiyasyon yöntemi okuldan okula biraz değişebilir ama ben pekçok metodu denedim ve hepsinin işe yaradığını gördüm.

İlk inisiyasyondan önce öğrencilere Reiki’nin ne olduğu , hedefleri ve temelleri anlatılır. Öğrenciler  bu   girişten  sonra,  ilk  inisiyasyonu  alırlar. Öğrenciler  birkaç  dakika sonra bir kez daha inisiye edilirler. Bu  ikinci inisiyasyondan sonra ,bir saat boyunca yeni öğrendikleri  pozisyonları  kendi  üzerlerinde  denerler.   Birinci  inisiyasyondan  sonra  bile, ellerinizden akan enerji sürpriz bir şekilde güçlü ve yadsınamayacak  şekildedir.Reiki ona inanmamıza  ihtiyaç  duymaz.Her  sonraki  inisiyasyonla  enerji  güçlenir  ve  güçlenir.  Aura görebilen insanlar bir Reiki öğrencisinin aurasında birinci inisiyasyon ve sonraki inisiyasyon- lar  öncesinde  ve  sonrasında  çok  açık  bir  farklılığı  farkedeceklerdir.Her  inisiyasyon  ,kişi başına 10-15 dakika sürer.Üçüncü inisiyasyondan sonra gruptaki katılımcılar çiftlere ayrılır ve değişerek birbirleriyle bir oturum yaparlar.Reiki el pozisyonlarını kullanırken parmaklarınızı birarada tutmanız önemlidir.Her pozisyonda ellerinizin ısınması gerekmez ve vücudun değişik bölümlerinin daha fazla enerji çektiğini ve diğerlerinin daha az çektiğini farkedeceksiniz.Her birey farklı ve sürekli değişim içinde olduğundan hiçbir Reiki oturumunuz aynı olmayacaktır. Bana Heraclitus’un eski bir sözü hatırlatılmıştı. “ Aynı dereye iki kez giremezsiniz.”

Çalışmaları  sonucunda  katılımcılara  Reiki 1. Derece  Sertifikası  verilir  ve  21 günlük bir arınma dönemine girmeleri söylenir. Bu hergün kendine bütün bir Reiki oturumu yapmak , bolca su ve bitkisel çay içmek ve çok içki içmekten ve diğer uyuşturuculardan uzak durmaktır.Bu ahlaki bir konu değil , ama daha çok Birinci Derece  inisiyasyonların kuvvetini artırmak ve derinleştirmek içindir.

Reiki enerjisi çok incedir. Başlayanlar için genellikle onun düzenine uymak ve ayırt etmek zaman  alabilir. Her inisiyasyonla çakralar daha yüksek bir frekansa uyumlanır ve bu (eğer buna açıksanız )şu sonuçları getirir:

*  İçsel  algımızın  büyültülmesi:  Başkalarının  ,  maddelerin  ve  tabii  ki  kendimizin enerjisine  daha  büyük  bir  duyarlılık  geliştiririz.Bu  ayrıca, uzun  zamandır  görmezlikten gelinen sezgilerimizi keskinleştirmeyi de içerir.

* Büyüyen kendine güven ve hayata yardımsever bir güç olarak inanma: Bu orkestranın sadece küçücük  bir parçası olduğumuzu farkettiğimizde anlarız ki , bu oluş bütün parçaları için en iyisini ister ve ona bir değişim için karşı gelmeyi bırakabiliriz.Gitmesine izin verin.

• Kendimizde dahil ,herşeye ve herkese daha fazla merhamet:Bundan sonra evrensel yaşam enerjisine odaklanarak , ayrımın bir illüzyon olduğu gerçeğini farkederiz. Hepimiz aynı yakıttan güç alıyoruz.

* Varlığımız  ve hayatımız  için  artan  sorumluluk:Hayatımızı  kendi  ellerimize almaya başlayacak ve karşısında olarak değil hayatla beraber çalışacağız.

* Eski problemleri çözme: Rivayete göre ,Reiki inisiyasyonlarının yan etkilerinden birisi de pek çok  çözümlenmemiş problemi çözümlenmek üzere su yüzüne çıkarmasıdır. Elbette çağrıya   karşılık   vermek   bize   bağlı   .   Reiki   biz   herzamanki   gibi   bir   işe   başlarken hastalıklarımızla ilgilenen sihirli bir hap değildir.Kişisel gelişim ve değişim azim ister.

Bir kural olarak , size Reiki seanslarını çok serbestçe ve bir karşılığı olmadan- her zaman  para  olmak  zorunda  değil  –  teklif  etmemenizi  önereceğim.Serbest  verilen  birşeyi almak , kabul etmek ve takdir etmek çok zordur. Tabii ki aileniz içinde ve arkadaşlar arasında kurallar farklıdır , zaten sabit bir enerji alışverişi her zaman yer alır.

Birinci Derece Reiki aynı zamanda evcil    ve diğer hayvanlara,bitkilere , kristallere, elektronik  aletlere  ,  kısaca  sezgili  veya  sezgisiz  herşeye  uygulanabilir.Hayvan  organları insanlarınki  ile  aynı  şekilde  yerleştiğinden  ,  hayvanlara  uygulanacak    el  pozisyonları  da aynıdır.Eğer hayvan çok küçükse , ona dokunmak veya onu tutmak için en iyi yer doğrudan kulaklarının  arkasıdır.  Seansın  uzunluğu  hayvanın  kendisine bağlıdır.  Yeteri  kadar alınca bırakacaktır.Köpekler genellikle Reiki’den hoşlanırlar, kediler hakkında ise hem pozitif hem de negatif duyumlar aldım.

Balıklar,akvaryumun duvarlarına dokunup, bu şekilde suyu yükleyerek tedavi edilebilir. Saksı çiçekleri  ve  ağaçları beslenmelerinin büyük bir yüzdesini kökleri aracılığı ile yaparlar. Bu nedenle onları tedavi etmenin en verimli yolu saksıyı iki elinizle sarmak ve enerjinin akmasına izin vermektir. Aynı şey bitkinin besleme ,gübreleme ,  spreyleme öncesi sulama kabıyla da yapılabilir. Ağaçlar gövdelerini bütün vücudunuzla kucaklamınızla enerji yüklenebilir.Bütün flora çeşitleri Reiki tedavisine çok iyi cevap verir.

Yiyecek  ve  içecekler  ,  tatları  kötüyse  veya  onların  sevgiyle  hazırlandığından  emin değilseniz , enerji yüklenebilir.Büyük ticari restoranlarda yediğinizde , bu muhtemelen iyi bir fikir.

İlaç alınmadan önce bir süre elinizde tutulabilir.Kristaller onları tutarken enerji akışına izin vermenizle kolaylıkla Reiki’yle yüklenebilir.

Genelde  maddelere,  büyüklüklerine  bağlı  olarak,  ömürlerini  uzatmak  veya  performanslarını  kuvvetlendirmek  için  ellerinizi  üstüne  koyarak  veya  ellerinizin  içinde  tutarak enerji verilebilir.Aynı şey insanlar veya yerlerin fotoğrafları için de geçerlidir.

Birşeyi  enerjilemenin  en  verimli  yollarından  biri  Reiki-Box  diye  adlandırılan  bir yöntemdir. Kendinize ait olması için , bir veya daha iyisi birkaç parça kağıdı veya fotoğrafı içine alabilecek büyüklükte uygun bir kutu alın.

Enerji yüklemek istediğiniz şeyleri dikkatlice seçin.Herbirini ayrı ayrı sorgulayın ve neyin üzerinde  çalışacağınıza karar verdiğinizde , sadece kutuyu kapatın ve en azından bir hafta boyunca hergün onu elinizde tutun . Enerjinin akışına izin verin.
Daha verimli metodlar 3kinci Derece bölümünde tartışılacak.
İlk önce  size içsel dünyanızı araştırmada ve vücudunuzu kendinizin bir parçası olarak daha derinden deneyimlemenizde yardımcı olacak birkaç egzersizi tanımlamak istiyorum.

*Sevgilinize dokunuyor gibi kendinize dokunun. Erken  sonuç olarak sevgiyle dolu bir dokunuşu yalnızca ve yalnızca seksle özdeşleştirdik.Vücudunuza aşık olun ve o sağlığınız için neyin yardımcı olduğunu , neyin olmadığını bilmenize izin verecektir.
*Besinlerinizi  dikkatlice  seçin.  Dietimiz    özellikle  kullanılabilirliğine  bağlı  olarak gelişigüzel olmaya eğilimlidir veya bir dış ajans veya sistem tarafından belirlenmiştir.(diet planları , toplum , eğitim).Hiçbir zaman kendi bedenimize besin olarak neye ihtiyacı olduğunu sormayız , araştırmayız. Bedenimizi  ahenk içine sokmanın diğer bir yolu da yemeklerden önce meditasyon yapmamızdır. Sessizlik   durumundayken , bedeninize ne yemek istediğini sorun.

*Bedeninizi içerden hissedin. Bu    Tanrı Shiva tarafından tasarlanmış , vücudunuza girmenizi  ve onu içerden hissetmenizi sağlayan eski bir    Hint meditasyon tekniğidir. Biz bedenimizi herzaman sadece dışardan deneyimledik . Ayağınızın içi nasıl görünüyor , hangi renkleri   görüyorsunuz   ,   kaslar,sinirler   ve  atardamarlar  nasıl   görünüyor?   Dolayısı  ile vücudunuzla tanışık hale gelin.

*Benzer  bir  metod  da  bilincimizi  küçük  bir  noktaya  odaklamak  ve  onun  ayak parmaklarınızdan başınıza hareket etmesine izin vermektir.

*Reiki el pozisyonlarını kendinizde kullanırken ,herbirinde derin nefes alın.

*Bir  Taoist  topraklama  egzersizi:Rahat  bir  pozisyonda  üç  veya  beş  dakika  ayakta durun.Ayaklar omuz genişliğinde açık olmalı.Kollarınızı omuz seviyesinde yanlara uzatın.Sol avuç içiniz yukarı,sağ avuç içiniz aşağıya bakmalı .

*Uyumaya   gitmeden   önce   gününüzü   tekrar   edin.Geceden   gündüze   geri   gitmek önemlidir.Bu  egzersiz  gününüzün  hazmedilmemiş  deneyimlerinin  gecenizi  istila  etmesini önler.

*Bir Reiki günlüğü tutun.Günlük veya haftalık Reiki’nin hayatınızı nasıl etkilediğine ve değiştirdiğine ilişkin birkaç satır yazın.


Reiki 2. Derece Eğitimi

Reiki 2. Derece Eğitimi, bizi kendimize daha yakınlaştırır ve bize kendimizi keşfetme ve birleşme  için  daha  güçlü  araçlar  verir.  Pekçok  sembolün  yardımıyla,  evrensel  yaşam enerjisinin  daha  verimli  akışına  izin  vermeyi  öğreniriz.3kinci  ve  Üçüncü  Derece  Reiki sembolleri   tamamen   gizli   olmalı.   Hatta   bazı   okullar,   öğrencilerin   onları   yazmasını yasaklayacak kadar ileri gitmişlerdir.Ben onları yazmakta bir sakınca görmüyorum . Ancak o dereceye kabul edilmemiş gözlerden uzakta saklanmalıdır.

Reiki 2. Derece Eğitimi, sembolleri kullanarak etkiyi artırabileceğimiz durumlar dışında Birinci  Derece  ile  aynı  durumlarda da kullanılabilir.  Bu sembollerle biliçaltı/ süperbilinç zihnimiz ile direkt iletişim  kurmayı öğreniriz: Reiki 2. Derece Eğitimi, bize sadece kendimizin veya  bir  başkasının  vücudunu  iyileştirmede  değil  ,  ayrıca  aynı  şekilde  duygularımızı  ve zihnimizi de iyileştirmede yardım eder.Fiziksel vücudu  iyileştirme, rahatsızlıktan belli bir süre kurtulmayı sağlayabilir ama uzun bir aralıkta bütün varlığı dengeleme önemlidir.

Reiki 2. Derece inisiyasyonları , Birinci Derece inisiyasyonlarından daha yüksek bir seviye , esasen eterik beden üzerinde çalışır.Ayrıca zaman ve yer kavramı olmayan bir metod da öğretilir.Bu ilk önce  inanılmaz görünebilir ama aslında göründüğü kadar    tuhaf değil. Düşünceler , duygular ve enerji uzayda tıpkı elektromagnetik dalgalar gibi , bir noktadan diğerine gezer.3kinci Derece Reiki inisiyasyonu bizi enerji ileticileri haline getiriyor.

Seminerler , inisiyasyonlar ve hatta semboller okuldan okula çeşitlilik gösterir. Bazı  okullar  diğerlerinin  vermesine  rağmen  sembollerin  adlarını  (veya  mantraları) öğrencilerine vermedi.Bazı okullar İkinci Reiki Derecesini bir inisiyasyonla verirler ama biz bunu  üç  kez  yaparız.Bu   bizim  “Reiki”mizin  onların  “Reiki”sinden  daha  iyi  olduğunu göstermez  sadece  içerik  farklı.İkinci  Derece  seminerleri  genellikle  bir  tam  gün  sürer  ve pekçok okul bunu birinci dereceyle bağlar.

Benim  kişisel  görüşüm  (pekçok  konuda)  Birinci  ,İkinci  ve  Üçüncü  Derece  Reiki inisiyasyonları  arasında,  materyali  anlamak  için  bir süre olması  amacıyla ,  birkaç hafta boşluk bırakılmasıdır; anlamak kelimesi  esas anlamda entelektüel  değil.Deneyimim gösteri- yor ki Reiki 2. Derece nin derinliğini bütün değişimleriyle beraber kavramak üç ay alıyor.
Seminerlerimize herzaman birbirimizi tanıyarak ve bir önceki dereceyi tekrar ederek başlıyoruz.Genellikle  pekçok  cevaplanmamış  soru  oluyor  ve  sadece  ilk  inisiyasyon  için hazırlanmak birkaç saati buluyor.İlk inisiyasyondan sonra , öğrencilere ilk sembol gösteriliyor ve nezaman , nasıl kullanılacağı öğretiliyor.

Reiki 3. Derece Eğitimi (3 a)

Reiki 3. Derece Eğitiminde, öğrenci Reiki Master sembolüne inisiye edilir. Master sembolün bizi  tanrısal kıvılcıma ulaştırmasının dışında Üçüncü Dereceyle ilgili söyleyecek pek  fazla  şey  yok.  Bazı  insanlar  buna  “yüksek  benlik”  der.  Ama    ben  bu  deyişi  pek sevmiyorum çünkü kolaylıkla yanlış anlaşılabilir; sanki bizimle konuşan daha yüksek, daha büyük,  daha  iyi  bir  ego  varmış  gibi  algılanabilir.  Tanrısal  kıvılcım  dediğim  şey  bütün kelimelerin  ve  dillerin  ötesindedir.  O  saf  varlıktır,  oluşun  merkezidir;  yalnızca  mutlak sessizlikle bulunabilir, içte ve dışta...

Reiki 3. Derece Eğitiminde asıl olarak özel meditasyonda kullanılır. Reiki 3. Derece Eğitiminden sonra, Reiki  sistemi  tamamlanmıştır.   Master  sembol  ne  zaman  isterseniz  ve  ne  kadar  sıklıkla kendinizi inisiye etmek isterseniz kullanılabilir.
Yardımcı bir egzersiz Üçüncü Derece Reiki’yi uykuya dalmadan önce kullanmanızdır, sık  sık  kendinizi  gece  boyu  onun  güzel  kokusunu  taşır  bulacaksınız  ve  sabah  bilinçle uyanacaksınız.

Reiki 3. Derece Eğitimi (3 b)


Reiki 3. Derece Eğitimi (3 b) ,  öğrencilere  başkalarını  önceki  bütün  derecelere  nasıl  inisiye edecekleri öğretilir. (Bazı okullar sadece derecelerden ilk ikisine inisiye etmeyi öğretir.)

Reiki 3. Derece Eğitimi (3 b)  sadece  Reiki’yi  ve  kendilerini  diğerleri  ile  paylaşmak  isteyen insanlarla ilgilenir Kişisel  olarak,  sadece    Reiki’ye  inisiye  etmeyi  severim  çünkü  bu  bana  gezgin dostlarımla  yargının , tercihlerin ve nefretin ötesinde çok derin ve sevgi dolu bir düzeyde buluşma  fırsatı  verir.   Öğretmen    Reiki  enerjisi  için  sadece  bir  kanal  olduğundan  , inisiyasyonlar  öğrenciden  aktığı  gibi  ondan  da  akar.  Bu  olay  muhteşem  bir  birlik  hissi uyandırır.

Ancak bir Reiki öğretmeni olarak çalışmak herkesin işi değildir ve inisiyasyon olayını öğrenmek  yeterli değildir.Aslında Reiki gibi nazik bir şeyi öğretmeye koyulmadan önce , kişinin yetenekli bir iletici ve insanlık aşığı olması gerekir.Hepsinden önce , Reiki öğretmeni öğrencisi  ile  arasındaki  ilişkinin  iki  taraflı  olduğunu  ve  iki  tarafında  bir  şükran  hissiyle dolması gerektiğini unutmamalı diye düşünüyorum.Öğretmensiz bir öğrenci öğrenemez ama öğrencisiz bir öğretmen de öğretemez !
Reiki’yi öğretmek çoğu zaman mükafatlandırılır ama aynı zamanda karanlık bir yanı da vardır.Öğretmenlik Derecesi boyunca    ve çoğunlukla bundan sonra da ,öğrencinin tutudeğişebilir. Karım Chetna’nın bana son zamanlarda söylediği gibi “ Öğretmenlik Derecesi eğitimi boyunca gerçek arkadaşlarının kimler olduğunu anlıyorsun!”

Bazı insanlar ikilik , sen ve ben fikrine çok takılırlar , öyle ki başka bir insandan Reiki ( veya bu konuda başka bir şey ) öğrenmiş olma fikrine dayanamazlar.

Ruhsal  dünyada  öğreten  bir  kişi  bu  problemle  er  veya  geç  karşı  karşıya  gelmek zorundadır. Bazı insanlar onlara öğrettiğiniz için sizden tamamen nefret edecekler.

Bununla beraber, burada öğrenilmesi gereken bir ders var , koşulsuz güven içinde bir ders , hepimizin er geç öğrenmek zorunda olduğu bir ders.

Yaşadığımız dünya tümüyle enerjiden oluşmaktadır. Biz de çevremiz de enerjiden oluşuyoruz. Soracağımız ilk önemli soru, “Bu enerjiyi nasıl kullanabiliriz?” olmalı. Bu enerjiyle iletişime geçmek için birçok yol var: zihnimiz, hayal gücümüz, anılarımız, düşlerimiz, duygularımız ve bedenlerimiz. Bunların hepsi enerji kaynaklarının kapılarıdır. Enerji aktarımının sırrı, kendinizi pozitif enerji yüklü bir kaynağa bağlı hissetmek ve bu enerji akımını bir başkasıyla paylaşmaktır. Öğrettiğim enerji aktarımı metotlarının hiçbirinde aktarmayı siz yapmıyorsunuz, siz sadece bu akışın gerçekleşmesine olanak sağlıyorsunuz, tıpkı bir kablonun elektriği akıtması gibi.

Enerji aslında kendini aktarır. Siz burada enerji aktaran bir araç, bir kanalsınız. Bu enerjinin kaynağı kendinizi mutlu hissettiğiniz her şeydir. İnsan mutluyken kendini rahat bırakır ve pozitif enerjiyle yüklenir. Bu enerji iyileştirici gücün kaynağıdır. Birçoğumuzun yaşamımızın bir döneminde mutluluk seli yaşadığı anlar olmuştur. Kişi kendini o kadar mutlu hisseder ki içi içine sığmaz. İşte bu anları hatırlamak pozitif enerji kaynaklarından biridir. Bazen düş kurarken, bir anda içimizi müthiş bir coşku doldurur. Bu anıları ve düşleri kullanmayı üçüncü İEA metodunda öğreneceğiz.Enerji kaynağına ulaşmanın bir başka yolu da bedenimizin içinde ve dışındaki kaynak merkezlerle bağlantıya geçmektir.Bu kaynak merkezler pozitif enerjinin doğal kapılandır Bu insini sevdiğimizde kalbimizdeki kaynak merkezlen enerji akar.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Reiki Eğitimi ilgili detaylı bilgi için :

İzmir Reiki Eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka Reiki Eğitimi için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli Reiki Eğitimi 0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya Reiki Eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla Reiki Eğitimi için 0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : reiki sembolleri - reiki nedir - usui reiki eğitimi - reiki nasıl yapılır - reiki eğitimi nedir -

Yorumlar