Reiki Prensipleri

Reiki, doğası gereği ruhsal bir çalışma olmasına rağmen, hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması çok güçlü olan ruhsal bir deneyimdir. Aynı zamanda, uygulayıcılarda psişik duyuları güçlendirir, ruhsal farkındalığın artmasını sağlar.      

Reiki’yi öğrenmek kişinin entelektüel kapasitesine bağlı değildir. Öğretmenden öğrenciye inisiyasyon denilen bir yöntemle kolaylıkla aktarılır. Uzun süren uygulamalar ya da değişik ruh halleri gerektirmez. Reiki, kişinin yeteneklerine dayanmayan, şifanın saf halidir. Bu nedenle herkes kolaylıkla öğrenebilir. Uygulama bir kere öğrenildikten sonra ömür boyu kullanılabilir. Hem kendinize hem başkalarına kullanılabilir olması avantajlarından biridir.

Reiki kelimesi, Japonya’da yaşam gücü ve hayat enerjisi kullanılarak gerçekleştirilen tüm tedavi yöntemlerini tarif etmek için kullanılmaktadır. Reiki içimizde ve etrafımızda akan yaşam enerjisinin adıdır. Reiki, aynı zamanda evrensel yaşam enerjisini aktive etme, ayrıca bu metodu kullanma ve aktarma anlamına gelmektedir.

Uygulamayı öğrenmek ve Reikiyi başkaları ile paylaşmak için, bir Reiki Masterdan uyumlama almanız gerekir. Kendinize, ailenize ve arkadaşlarınıza, hayvanlara, bitkilere vs. Reiki vermeyi öğrenebilirsiniz. Başkalarını tedavi ederken Reiki enerjisi sizi de tedavi eder ve enerjilendirir.

İnsan da iki boyuttan oluşur; enerji ve fizik boyutları. Her şey önce enerji boyutunda gerçekleşir ve daha sonra fizik boyutuna geçer. Reiki de özel bir tür yaşam enerjisidir. Kişinin bilincini ve yaşama bakışını değiştirerek onda temel bir denge oluşturur. Böylelikle yaşamını denge içinde, sağlıklı olarak sürdürmesini sağlar.

İnsan vücudunda herhangi bir sorun meydana geldiğinde bu aslında enerji sisteminin karışması, dengesinin bozulmasıdır. Baş ağrısı ve psikolojik sorunların yanı sıra herhangi bir organdaki fonksiyon bozukluklarına varana kadar enerji karışıklığı yaşanan durumlarda Reiki enerji sistemine saf bir enerji olarak girer.

Beş Reiki Prensibi

Beş prensip , orijinal olarak Japonya’nın Meiji imparatoru tarafından dopdolu bir hayat için saklanmış  ve hayatımıza dahil etmemiz ve evrensel hayat enerjisi için ideal bir kanal olmamıza  yardımcı  olması  için  Dr.Usui  tarfından benimsenmiştir. Bunların  katkısız  ahlak kodları olduğuna ve sebatla uyulması gerektiğine inanmıyorum.

Birinin düşünce ve duygularına baskı uygulamanın aydınlanmayı arayan bir insana asla yardımı olamaz. Bu prensipler sadece mikro ve makro kozmozun artan farkındalığına giden yola basamak oluşturuyor.Herbir  maddenin etrafındaki kırmızı çizgi kozmozun ve bireyin birliğidir.

1)Bugün öfkelenme.

Öfkede  doğuştan  yanlış  olan  bir  şey  yok.Bu  sadece  olayların    doğal  akışına  karşı gelmeye  çalıştığınızı gösterir. Öfke kapınızı çaldığında onunla başa çıkmanın en akla uygun yolu onu  onaylamak ,gözlemek   ve   sürmesine izin vermektir.Birkez iyi duygularınızla  bir tutarak önünü kestiğinizde ateş sönecektir. Öfke ve artan enerjinin kontrol edilemez görünen diğer çeşitleriyle baş etmenin en etkili  metodlarından biri ise , sayısız Doğulu psikolog ve psikoterapist tarafından kullanılan Dinamik Meditasyondur.

2)Bugün endişelenme.

Kendimizi bütünden ayrı tutmak , başka türlü hissedemeyeceğimiz “özel olduğumuz” duygusuna    erişmek    için    endişeleniriz. Olayların    umduğumuzdan    farklı    gelişmesinden endişeleniriz  ve  sadece  kendi  çıkarımızı  düşünürüz.Endişenin  kaynağı  kesinlikle  emin olabileceğimiz bir şeyin korkusudur, değişim.

İnsanlığın  geri  kalanını  arkadaş  yolcular  olarak  görmek  yerine  rakiplerimiz  hatta düşmanlarımız  olarak  görmeye  eğilimliyiz.Evrenin  bir  olduğunu  ve  sadece  egonun  onu parçalara böldüğünü unuturuz.

3)Bugün müteşekkir ol.

Bütün bildiğimiz her tecrübeye her seferinde farklı gözlerle bakmanın ne kadar zor olduğudur.  Bilinçli  bir  şekilde  etrafımızın  değerini  bildiğimizde,  bu  çok  güzel  hayat hikayesinde bir kez daha yerimizi bulabiliriz.
İyi  ve  kötü  olarak  adlandırılanlar,  hayatın  içindeki  herşeyin  bir  parçası.Bana  Osho Rajneesh tarafından anlatılan bir hikayeyi hatırlıyorum.

Şehrin dışındaki küçük bir köyde ,çok güzel bir atı olan bir adam yaşarrmış.Çok fakir olmasına rağmen atını satmak için gelen teklifleri hep geri çevirirmiş , çünkü atı ona arkadaş gibiymiş. Diğer köylüler  onun garip ve aptal olduğunu düşünürlermiş çünkü fakirliğine atı satarak son verebilirmiş. Birgün atın ahırı  boş bulunmuş. Köylüler onun çalındığını, yaşlı adam  atı  ilk  seferinde  satsaydı  daha  iyi  olurdu    diye   düşünmüşler.  Yaşlı  adam  tek soruşturulabilecek  gerçeğin  atın  ahırdan  yokolması  olduğunu  söylemiş  ve  diğerlerinden durumu yargılamamalarını istemiş. Bir süre sonra , at beraberinde bir düzine atla birlikte geri dönmüş.Köylüler bu sefer adama gerçek bir servetin geldiğini düşünmüşler ama yaşlı adam onlara tekrar sadece gerçeklere bakmalarını ve küçük bir parça gerçekliği ,bütünü bilmeden yargılamamalarını söylemiş.

Yaşlı adamın küçük oğlu hemen vahşi atları eğitmeye başlamış . Birgün düşmüş ve bacaklarını  kırmış.Köylüler  yine  bunun  bir  felaket  olduğunu  düşünmüşler  çünkü    çocuk yalnızca babasının yardımına sahipmiş.Ama yaşlı adam yine de yargılamayan bakış açısını terketmemiş. Kısa  bir süre sonra komşu krallıkla bir savaş çıkmış ve bütün gençler savaşa çağrılmış-sakat oğlu hariç....Öykü böylece sonsuza dek devam eder.

Kendi   hayatımıza   ve   başkalarının   hayatına   çok   dar   bir   perspektiften   bakmaya eğilimliyiz,   bütünü  bilmeden,  güvenmeden  ve  anın  içinde  coşmadan,  bize  ne  sunarsa sunsun.....Bir kez deneyelim.

4)Bugün çok çalış (Meditatif egzersizler)

Bu  prensip  size  12  saat  bir  işi  yapmanızı  önermiyor.Çok  çalışma  terimi  kendimiz üzerinde  çalışma,  meditasyon  yapma  ve  zamanımızı  ruhsal  büyümeye  ayırma  anlamına geliyor. İçsel dünya değerlerimiz dış dünyadakinden oldukça farklı. Çok çalışmanın dışardaki anlamı içeride “ibadet”e dönüyor.Dışarıdaki dünyada bir amaç uğruna çalışıyor olabiliriz ama içerdeki dünyada şimdiki an varolan tek andır.

Günlük  aktivitelerde  uyanıklığa  ve  meditasyona  çalışmak  pek  çok  Doğu  dininin amacıdır  ve   batıyla,  bunu  kendini  hatırlama  olarak  adlandıran  ünlü  gizemci  Ermeni G.I.Gurdijeff tarafından  tanıştırılmıştır. Reiki benim fikrimce , aynı fikre varmayı amaçlar. Meditasyon  zorla  yaptırılamaz  ama    ilk  önce  ,  dalgacıklar  bütün  kıyılara  doğru  hareket etmeden , taş göle atılmalıdır.Bütün bu yıllardan sonra ,  meditasyon benim için gerekli bir besin oldu , şu ana kadar  yediğim en iyi yiyecek aslında . Meditasyon hakkında daha fazlasını meditasyon bölümünde bulacaksınız.

5)Bugün diğerlerine nazik ol.

Bütün hiyerarşiler insan yapımıdır.Neye neden oldukları da ortada ; çevresel yıkım , global alarm, sonu gelmeyen savaşlar ve diğerleri; liste kalp kırıcı ve sonsuz.  Çevreye sevgi dolu bir kalple bak, dünya tekrar sevgiye dayanan harikulade bir yere dönüşecektir.

Tabii ki bu prensip içsel anlamda , kişinin kendisiyle ilgili olarak da anlaşılabilir.Bütün varlıklara karşı arkadaşça olmak kendimizi de içermeli.Aslında sevgi gezinize başlayacağınız platform siz olmalısınız. Çağlar  boyu , bilgeler   diğer insanların şaşkınlığına rağmen kendi vücutlarına “tapar” bilindiler.Bu açıdan bakınca çok da garip görünmüyor.

Bugün, şükran dolu olacağım. Bugün, endişelenmeyeceğim. Bugün, dürüst çalışacağım. Bugün, yaşayan herşeye sevgi ve saygı göstereceğim. Bugün, sadece bugün kızma hiçbir şeye. Bugün, sadece bugün endişelenme. Bugün, sadece bugün sahip oldukların içi müteşekkir ol. Bugün, sadece bugün kendini işine ada. Bugün, sadece bugün insanlara karşı nazik ol ve iyi davran.Bu makale şu konularla ilgili olabilir :reiki yaşam - reiki nedir - reiki -

Yorumlar